Penis Sertliği Nedir Ve Tedavisi

Erkeklerin en büyük sorunlarından biri de sertleşme problemidir. Yani birçok erkek ömürleri boyunca maalesef bu dertten muzdarip olmaktadırlar. Her on erkekten birinde penis sertleşme problemi bulunuyor. Bu durum cinsel birleşme bitene kadar sürebilir. Cinsellik dışı zamanlarda da sürekli ya da ara ara penis sertleşme problemi yaşanabilir.

 Sertleşme Sorununun Nedenleri Nelerdir?

 Sertleşmeye neden olabilecek iki neden gösterilebilir. Bu nedenlerin birincisi fiziksel olurken, ikincisi ise psikolojiktir. Yani penis sertleşme sorunu genellikle bu iki durumdan kaynaklanmaktadır. Tabi hangi durumdan kaynaklandığını bilmek için kişinin mutlaka cinsellik öyküsü dinlenmelidir. Ancak yapılan araştırmalar neticesinde organik yani fiziksel durumların penis sertleşmesinde öncül neden olarak ortaya çıktığını kanıtlamıştır. Bu fiziksel nedenlerden ötürü kaynaklanan, kaygı, korku gibi nedenler de sertleşmenin oluşmasını engelleyen psikolojik faktörler olarak sıralanmaktadır.

 Fiziksel Nedenler Nelerdir?

 Penis sertleşmesinde sorun olarak birçok fiziksel neden sıralanabilir. Fakat biz durumu şu şekilde sıralayabiliriz. Damar hastalıkları, hormonlardan kaynaklanan durumlar, ilaç, alkol gibi durumları sıralayabiliriz. Tabi bu durumlar sıklıkla rastlanılan fiziksel sebepler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda tedavi edilmesi olanaklı olan sebeplerdir.

 Psikolojik Sebepler Nelerdir?

 Cinsel deneyimsizlik, cinsel bilgilerde eksiklikler ve yetiştiriliş durumları, psikolojik etkenleri tetikleyen durumlar arasında yer almaktadır. Yani psikolojik problemlerin ana kaynakları bu saydığımız nedenlerdir. İşte bu korkular genellikle cinsel birliktelik yaşanınca, psikolojik problemlerin oluşmasını tetiklemektedir. Oluşan kaygı ve korkular da kişi de penis sertleşmesinin engellenmesine yol açmaktadır.

 Sertleşme Sorunu Tedavi Edilebilir Mi?

 Değindiğimiz gibi sertleşme sorununun iki nedeni bulunmaktadır. Fiziksel bir de psikolojik sebepler. İşte sertleşme sorununu çözmek için de hangi nedenden kaynaklandığını bilmek gerekmektedir. Şayet sertleşme problemi fiziksel durumlardan kaynaklanıyorsa, bunu için bazı ilaçlar reçete edilerek, çözüm sağlanabilir. Hatta hormon bozukluğu varsa hormon düzenleyici ilaçlar ya da cerrahi ameliyat işlemi de uygulanabilir.

 Fakat durum fiziksel değilse yani eğer psikolojikse, bir psikolog tarafından öncelikle hastanın cinsel öyküleri dinlenmektedir. Durum tespitleri yapıldıktan sonra buna bağlı olarak psikolog ya da cinsel terapistler belli başlı bazı ödevler vermektedir. Yani cinsellikte bu korkuların ve kaygıların yok edilebilmesi için mutlaka belirli psikolojik uyarılar söz konusudur. Tabi burada cinsel terapist ya da psikologlar, hastaya öncelikli olarak cinsellik hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapar daha sonra da gerekli tüm uyarılarda bulunurlar.

 Sertleşme Sorununu Tetikleyen Faktörler

 Sertleşme sorununu tetikleyen başka nedenlerde bulunmaktadır. Bunlar; eş reddi, alkol, depresyon, yaşlanma, şeker hastalıkları, kalp hastalıkları, sigara bağımlılığı gibi nedenler belirlenebilir. Tüm bu durumlar sertleşme sorununu tetikleyen faktörler arasında ciddi nedenler olarak belirtilebilir. Ayrıca aşırı bir biçimde heyecan yapma, ilk gecenin nasıl geçeceğine dair kaygı ve kuruntular oluşturma sertleşme problemlerinin diğer tetikleyicileridir.

 Her İlaç Kullanılmamalıdır

 Bilindiği üzere sertleşme sorunlarıyla ilgili gerek internet üzerinden gerekse televizyon aracılığıyla yüzlerce sertleşme önleyici ilaçların reklamı yapılmaktadır. Fakat bu ilaçların birçoğu güvenli olmayan ilaçlardır. Bu ilaçların kullanımından doğan ölümler de bulunmaktadır. Bu nedenle sertleşme problemi olduğu zaman, doktordan tavsiye alınmalıdır. Kişinin kendi başına ilaç kullanımı, sertleşme problemini ortadan kaldırmak yerine büyük problemlerin doğmasına neden olmaktadır.  Ayrıca sertleşme probleminde, sağlık ön plana alınarak toplumdan çekinme gibi sorunlar da ortadan kaldırılmalıdır. Nitekim burada ana problem cinsel sağlıktır. Cinsel sağlıkta tıpkı diğer sağlık sorunları kadar büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle cinsel sağlıkta da utanılacak herhangi bir durum söz konusu olmamaktadır. Bilinmelidir ki toplumumuzda birçok insan cinsel sağlık problemlerini başkalarıyla paylaşmak istemediğinden, yanlış yo

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir